Verkoopvoorwaarden

Voor uw en onze veiligheid hebben we ervoor gezorgd dat we vanaf het begin van het seizoen 2021 volledig zijn gevaccineerd.

Ter informatie en zoals alle hotelinrichtingen, moeten wij ons houden aan de overheidsregels met betrekking tot de sanitaire pas in ons pension. Sinds 9 augustus 2021 is het voor volwassenen verplicht om toegang te krijgen tot alle gemeenschappelijke ruimtes (ontbijt, diner, zwembad, spa, enz.). De pas is vanaf 30 september 2021 alleen nog verplicht voor jongeren van 12 t/m 17 jaar . Bij aankomst dient u uw gezondheidspas te tonen. Bij annulering van een verblijf wegens het ontbreken van een gezondheidspas zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) van toepassing. Er vindt dan ook geen restitutie plaats om deze reden bij annulering.

Sinds 9 augustus 2021 en conform besluit nr. 2021-1059 van 7 augustus 2021 is het dragen van een mondkapje in ons pension voor mensen met een gezondheidspas niet meer verplicht.

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemeen:

Artikel 1: object
Dit contract is bedoeld voor het exclusieve gebruik van het boeken van verblijven in gastenkamers. Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Jaro Andelaroche, gevestigd aan 89, Route de Montaiguet-en-Forez in Andelaroche. Met het aangaan van de boekingsovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht. Hans Uijl is eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast verder overwegend aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen. De informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten of nog niet toegepaste updates. Neem daarom altijd contact op met de eigenaar.

Artikel 2 – Verblijfsduur
De klant die dit contract voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen geval een beroep doen op enig recht om in het pand te blijven.

Artikel 3 – Reservering en bevestiging van het contract
Reserveringen kunnen uitsluitend gedaan worden door personen die een vaste woon- en verblijfplaats hebben en minimaal 18 jaar of ouder zijn.
De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt “Jaro Andelaroche” een bevestiging per e-mail.
De reservering wordt van kracht zodra de klant de eigenaar een aanbetaling van 25% van het totale bedrag van de totale prijs van het verblijf heeft overgemaakt met een minimum van één nacht per gereserveerde kamer. Door de aanbetaling te betalen, bevestigt u dat u volledig akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Bij geen betaling binnen de gestelde termijn, houdt de eigenaar het recht de kamers terug te vorderen en opnieuw te verhuren. 

Artikel 4 – Annulering door de klant

**** In het geval van COVID-19 accepteert het etablissement last-minute wijzigingen en annuleringen van verblijf als de overheid tot een nieuwe inperking of bewegingsbeperking moet besluiten.****

Elke annulering moet worden gemeld per brief of e-mail gericht aan de eigenaar.
Geen herroeping  : voor reserveringen die per post, telefoon of internet zijn gemaakt, profiteert de huurder niet van de herroepingstermijn, in overeenstemming met artikel L121-21-8 van de consumentenwet met betrekking tot in het bijzonder hostingdiensten die worden aangeboden op een datum of met een bepaalde periodiciteit. De vooruitbetaalde bedragen die de aanbetaling zijn, worden niet gerestitueerd.

a) Annulering voor aanvang van het verblijf: de aanbetaling blijft bij eigenaar. De eigenaar kan het saldo van het verblijf vragen als de annulering minder dan 30 dagen vóór de geplande datum van binnenkomst in het pand plaatsvindt en indien geen vervangende huurder kan worden gevonden.

b) Als de huurder niet binnen 24 uur na de aankomstdatum op het contract verschijnt, vervalt dit contract en kan de eigenaar over zijn gastenkamers beschikken. De aanbetaling blijft bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van de accommodatie te claimen.

c) In geval van een verkort verblijf blijft de prijs die overeenkomt met de kosten van de accommodatie volledig verworven door de eigenaar.

Artikel 5 – Annulering door de eigenaar
Wanneer de eigenaar voor aanvang van het verblijf dit verblijf annuleert, moet hij de klant hiervan op de hoogte brengen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per email.  De klant krijgt de betaalde sommen onmiddellijk terugbetaald en kan geen recht doen gelden op een andere of hogere vergoeding.

Artikel 6 – Aankomst en Vertrek
Aankomst vanaf 16.00 uur en voor 19.00 uur.  In geval van late of vertraagde aankomst, moet de klant de eigenaar hiervan op de hoogte stellen.
Vertrek om 11.00 uur voor de gastenkamers. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Artikel 7 – Ontbijt
Het ontbijt wordt geserveerd tussen 8.00 en 10.00 uur.  In overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

Artikel 8 – Betaling van het saldo
Het saldo dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van uw aankomst bij ons binnen te zijn. Verbruik en extra services die niet in het contract of de schatting worden vermeld, worden tijdens of aan het einde van het verblijf aan de eigenaar betaald. Betalingen via overschrijving of contant. Wij kunnen helaas (nog) geen passen aanvaarden en/of cheques.

Artikel 9 – Toeristenbelasting
De toeristenbelasting bedraagt 0,44 € p.p.p.n. voor 2021. Het is een lokale belasting die de klant moet betalen aan de eigenaar die deze vervolgens overmaakt aan de schatkist. Deze belasting is nooit inbegrepen in het tarief. Indien u een offerte of bevestiging ontvangt is daar de touristenbelasting niet bij inbegrepen.

Artikel 10 – Gebruik van het pand
De klant moet het vredige karakter van de plaats respecteren en er gebruik van maken in overeenstemming met zijn bestemming.
Tijdens de Covid-periode, uit respect voor afstand, blijft, als een van deze 2 kamers is geboekt, de andere gesloten, behalve in het geval van een groep van 4 personen.

  • Ga met onze spullen netjes om en houdt de kamers netjes en opgeruimd. Gaat er onverhoopt toch iets stuk meld het ons even.
  • Het schoonhouden van uw verblijf en bezemschoon opleveren van uw verblijf is de verantwoordelijkheid van de huurder tijdens de huurperiode. De hoogte van de eventuele schoonmaakkosten wordt vastgesteld op basis van de in het omschrijvingsblad vermelde berekening.
  • De huurder verbindt zich ertoe de kamers in goede staat terug te brengen en moet elke beschadiging waarvoor hij verantwoordelijk zou kunnen zijn, aangeven en de kosten van de herstelling op zich nemen. Mocht schades en/of vermissingen niet gemeld worden en komt de eigenaar hier achter na het uitchecken dan zullen de kosten alsnog op de huurders verhaald worden.
  • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de huurders. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de huurders.
  • Jaro Andelaroche aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal en / of schade of letsel veroorzaakt aan eigendommen en / of personen op het terrein, ongeacht de oorzaak.
  • Alle risico’s met betrekking tot het verblijf in Bed & Breakfast Andelaroche zijn voor rekening van de huurders. De eigenaar kan huurders, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Jaro Andelaroche ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
  • Er mogen geen maaltijden op de kamers worden genuttigd ivm aantrekken ongedierte.
  • Met respect  voor de niet-rokers, is het niet toegestaan om te roken in huis
  • De aandacht van gasten wordt gevestigd op het feit dat minderjarigen die op het terrein verblijven, onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van hun ouders of personen met gezag over hen worden geplaatst.

Artikel 11 – Capaciteit
Dit contract wordt opgesteld voor een bepaald aantal personen. Als het aantal klanten dit aantal overschrijdt, kan de eigenaar de extra klanten weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van een groter aantal dan de geweigerde klanten geen restitutie kan worden overwogen.

Artikel 12 – Dieren
Dieren zijn onze vrienden maar we kunnen helaas geen dieren accepteren. In geval van vertrek van een klant ingegeven door de weigering van zijn dier, kan geen restitutie worden overwogen.